1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok liturgiczny.
  2. Nabożeństwem okresowym Adwentu są Roraty. O godz. 6 15 śpiew Godzinek o Najświętszej Maryi Pannie. O godz. 6 45 Msza Święta. Dodatkowo Msza Święta roratnia będzie celebrowana po południu o godz. 18 00 (w środy, czwartki i piątki) Zachęcamy do udziału. W tym roku będziemy budowali w naszych sercach stajenkę dla Dzieciątka Jezus. Pomoże w tym św. Franciszek z Asyżu, który 800 lat temu pierwszy zbudował stajenkę w miejscowości Greccio we Włoszech. W czasie kazań przedstawiana będzie postać budowniczego stajenki i najważniejsze epizody z jego życia. Dzieciom tworzącym w swoich sercach miejsce dla Jezusa będzie towarzyszyć Biedaczyna z Asyżu. Skorzystają z rad i wskazówek udzielanych przez św. Franciszka, podobnie jak robotnicy, stawiając jakąś budowlę korzystają z projektu stworzonego przez architekta.
  3. Od środy można u pana organisty zaopatrywać się w poświęcone opłatki na stół świąteczny. Złożone przy tej okazji ofiary są podziękowaniem za jego pracę w naszej parafii.
  4. W I czwartek św. Ambrożego. O godz. 17 00 Adoracja w intencji powołań.
  5. W piątek Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte o godz. 6 45, godz. 10 00 i godz. 18 00. Od godz. 12 00 do godz. 13 00 GODZINA ŁASKI. Maryja Róża Duchowna objawiając się 8 grudnia 1947 roku pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono GODZINĘ ŁASKI dla całego świata.  
  6. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 7 00 zmiana tajemnic różańcowych. Na wszystkich Mszach Świętych składka na cele inwestycyjne parafii. Także zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Panie z Caritasu będą rozprowadzały świece wigilijne.  
  7. Bóg Zapłać za ofiary składane dzisiaj na tacę, a przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać za ofiary w kopertach.
  8. Dziękuję panom Piotrowi Prusakowi, Franciszkowi Szewczykowi i Maciejowi Tokarzowi za odśnieżenie.