• Pogrzeb zgodnie z przepisami Kościoła Katolickiego powinien odbywać się w parafii zamieszkania zmarłego. Istnieje jednak możliwość odprawienia Mszy św. żałobnej w innej parafii, po uprzedniej zgodzie proboszcza tejże parafii i powiadomieniu proboszcza z parafii zmarłego.
 • Niezwłocznie po śmierci bliskiego, należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej, w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu. Dopiero po ustaleniu z kapłanem w Kancelarii Parafialnej konkretnego terminu i godziny pogrzebu, informujemy Zakład Pogrzebowy. Datę i godzinę pogrzebu można również ustalić telefonicznie dzwoniąc do Kancelarii Parafialnej, a po zgromadzeniu wymaganych dokumentów zgłosić się w celu dokonania niezbędnych adnotacji w księdze zmarłych.
 • Zgłaszając pogrzeb do kancelarii należy przynieść akt zgonu zmarłego z Urzędu Stanu Cywilnego oraz dokument przeznaczony dla administracji cmentarza.
 • Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, lub innym miejscu, poza parafią należy przynieść  zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów św. (Wiatyku, sakramentu Namaszczenia Chorych) przed śmiercią.
 • Nasz udział w obrzędach pogrzebowych niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne.
 • Rodzina zmarłego niech przystąpi wcześniej do Sakramentu Pokuty.
 • Starajmy się wszyscy w czasie Mszy świętej żałobnej przystąpić do Komunii świętej i ofiarować Ją w intencji zmarłego.
 • Niektórzy z Was zamawiają Msze święte za zmarłego. Jest to piękny gest pamięci i pomocy zmarłym. Msze święte w intencji zmarłego z racji pogrzebu można zamawiać wcześniej w Kancelarii Parafialnej lub pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej żałobnej w kościele.
 • Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.
 • Do Kancelarii Parafialnej Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej przynosimy Kartę Zgonu potwierdzoną w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.
 • Dopiero po ustaleniach w Kancelarii Parafialnej, należy dokonać niezbędnych ustaleń z:

Pan grabarz – Eugeniusz Jasnos tel. (018) 4448326

Pan organista – Marian Stachoń tel. (018) 4448070

Pan Piotr Prusak – Zakład pogrzebowy „STYKS” tel. 502511421

 • Natomiast wszystkie sprawy związane z wykupem, lub opłaceniem miejsca na Cmentarzu Parafialnym, oraz pochowaniem zwłok na Cmentarzu w Łososinie Dolnej, załatwia się w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej, która jest Zarządcą Cmentarza.