Jest wspólnotą dziewczynek, które zdecydowały się zawierzyć swoje życie Maryi i na Jej wzór wzrastać w wierze oraz w pięknym człowieczeństwie.

Ich głównym zadaniem jest Służba Maryi, czyli rozsławianie Jej postawy i życia. Pragną, aby jak najwięcej dziewcząt brało przykład z Maryi a przez swoją postawę dawały przykład rówieśnikom.

Każda z dziewczynek stara się wdrążyć w życie  „Pięć zadań dziecka Maryi”:

  • Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
  • Będę starać się, aby w mojej Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
  • Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
  • Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
  • Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.

W kościele Dziewczęcą Służbę Maryjną można rozpoznać przede wszystkim po specjalnym stroju. W zależności od parafii, dziewczynki noszą szarfy, pelerynki,  alby lub alby i pelerynki. Często mają też na szyi, w widocznym miejscu, medalion z wizerunkiem Matki Bożej. Główną rolą jest oprawa muzyczna Mszy świętej.

Służba Maryjna czynnie angażuje się w życie parafii. Biorą udział w różnych dziełach misyjnych np. kolęda misyjna , z której zebrane pieniądze trafiają na różne misje m.in. na wyżywienie i dostęp do szkolnictwa biednych dzieci na misjach.