• Kancelaria Parafialna dla narzeczonych czynna jest w piątki w godzinach 16:00 – 19:00, w razie przeszkód istnieje możliwość umówienia się na rozmowy w innym terminie.
 • Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym ślubem. Przyjmowani są w kancelarii parafialnej.
  Inny ewentualny termin można uzgodnić wcześniej z księdzem proboszczem. Przed zawarciem sakramentu małżeństwa odbywają się dwa spotkania.
 • Na Pierwsze spotkanie narzeczeni przynoszą:
  – metrykę chrztu z zaznaczeniem bierzmowania (metryka jest ważna 3 miesiące)
  – dowody osobiste (powinna być zgodność danych między dowodem a metryką chrztu)
  – świadectwo nauki religii z ostatniej klasy, którą ukończyli
  – zaświadczenie wysłuchania nauk przedmałżeńskich (Kurs Przedmałżeński)
  – wdowiec lub wdowa przynosi jeszcze kościelny akt zgonu współmałżonka
 • Podczas pierwszego spotkania zostają pouczeni, jakie warunki powinni spełnić kandydaci do małżeństwa katolickiego – odpowiedzi na pytania protokołu.
 • Po Pierwszym spotkaniu narzeczeni zostają skierowani:
  – do poradni rodzinnej (otrzymują blankiecik do wypełnienia)
  – na ,,Dzień skupienia”
  – do Urzędu Stanu Cywilnego po ,,Zaświadczenia” (jeśli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe)
  Do USC narzeczeni dostarczają:
  – odpisy skrócone aktu urodzenia z USC miejsca urodzenia, a nie zamieszkania (kawaler, panna)
  – odpis aktu małżeństwa i zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów)
  – dowody osobiste
  Ponadto:
  – jeśli jedna ze stron jest z poza parafii, otrzymują świadectwo do wygłoszenia zapowiedzi i zanoszą do swojej parafii aktualnego zamieszkania
  – otrzymują kartki do spowiedzi ( I spowiedź – zalecenie- generalna- z całego życia; II – przed ślubem)
  – na Pierwszym spotkaniu zostanie ustalony termin II spotkania.
 • Na II spotkanie narzeczeni przynoszą:
  – Zaświadczenie z USC (3 egz.)
  – Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi
  – Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej i Dnia Skupienia (potwierdzenia) ponadto
  – Narzeczeni podają imiona i nazwiska świadków
  – Narzeczeni ustalają liturgię, przygotowanie kościoła z panem Kościelnym tel. (018) 4448326 i panem Organistą tel. (018) 4448070
 • Na II spotkaniu narzeczeni zostają pouczeni:
  – o przymiotach małżeństwa katolickiego
  – o liturgii sakramentu małżeństwa
  – o przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Po zawarciu małżeństwa konkordatowego, małżonkowie odbiorą niezwłocznie, na zakończenie ceremonii ślubnej 1 egz. w/w zaświadczenia, które jako ważny dokument, należy zachować w domu i w pewnych momentach przedstawić, np. zapisując dziecko do chrztu.
 • Jeśli małżeństwo nie jest konkordatowe, trzeba przedstawić akt małżeństwa cywilnego z USC.
 • Kartki od spowiedzi (otrzymane w czasie I spotkania) oddają świadkowie w dniu ślubu, przed ceremonią ślubną celebransowi.
 • Fotografowanie, filmowanie w czasie ślubu jest możliwe (Fotograf lub operator powinien przedstawić przed ceremonią kościelne uprawnienie i uzgodnić sposób pełnienia zadania z celebransem przed rozpoczęciem uroczystości (np. w zakrystii).

Rejestracja do Parafialnej Poradni Rodzinnej w Diecezji Tarnowskiej

Aby umówić się na spotkanie należy:

 1. Wejść na stronę: https://drtarnow.pl/
 2. Przejść do podstrony rejestracji: https://drtarnow.pl/rejestracja
 3. Wypełnić formularz rejestracyjny
 4. Należy wybrać poradnię z mapy i podać niezbędne dane w celu umówienia spotkania w wybranej Parafialnej Poradni Rodzinnej
 5. Po zakończeniu rejestracji na podany adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie spotkania.

Nadal istnieje możliwość tradycyjnego umówienia spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej. Lista Poradni oraz kontakt znajdują się na stronie: https://drtarnow.pl/dla-narzeczonych