Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem chrztu św. w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia Krzyżmem św. prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem.  Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego moc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać (Youcat, 203).

Młodzież pragnąca przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zgłasza się do swojej Parafii, tzn. tam gdzie mieszka i to właśnie tam odbywać się będzie przygotowanie do bierzmowania. W uzasadnionych wypadkach, chcąc się przygotować do bierzmowania w innej Parafii, prosi grzecznościowo proboszcza swojej Parafii o pisemną zgodę.

Podstawą w przyjęciu sakramentu bierzmowania jest pragnienia zbliżania się do Boga, chęć rozwoju swojej relacji z Nim. Żeby to było możliwe, konieczne jest regularne spotykanie się z Bogiem w trakcie niedzielnej Eucharystii, comiesięczne praktykowanie spowiedzi świętej, dbałość o życie modlitewne.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa 2 lata. Rozpoczyna się w 7 klasie szkoły podstawowej. Kandydat jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w życiu parafii oraz do uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach, które wcześniej zapowiadamy.

Sakramentu bierzmowania w naszej parafii zwykle udziela ks. biskup w maju lub czerwcu albo z okazji wizytacji kanonicznej parafii.