Adres parafii:

Łososina Dolna 80
33-314 Łososina Dolna

telefon: (18) 444 80 19

email: lososina_dolna@diecezja.tarnow.pl

facebook: https://www.facebook.com/ParafiaLososinaDolna/

Nr konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej

76 8818 0009 2001 0000 1759 0001