1. Po Mszy Świętej o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych.
 2. Przemienienie na górze Tabor jest dobrym momentem, aby zadać sobie pytanie: czy ja przemieniam swoje życie?
 3. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Składka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny. Dziś również 9 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. 
 4. Za nami siedmiodniowe Misje Święte (2-8.03.2022). Od pierwszego dnia były wielką i radosną celebracją chrześcijaństwa, rozwijającą się w atmosferze pięknych modlitw i wzajemnej życzliwości. Celebracja ta dokonywała się przy stole Słowa Bożego i Ciała Pańskiego. Uczestnictwo w tych misjach było dla nas nowym i wielkim przeżyciem oraz doświadczeniem. Bóg zapłać za piękne świadectwo wiary. Na ich zakończenie Ksiądz Misjonarz udzielił nam błogosławieństwa. Teraz czas naszej modlitwy i pracy, żeby to błogosławieństwo owocowało. Bóg zapłać wszystkim, którzy tak ofiarnie pracowali dla Misji Świętych.  
 5. Okres Wielkiego Postu to czas nabożeństw pasyjnych: Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Gorzkie Żale w naszej parafii w niedzielę o godz. 15.00. Drogi Krzyżowe w piątek o 16.30 i 20.00. Dla dzieci w sobotę o 16.30.
 6. W piątek o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy do godz. 16.30. Zapraszamy do modlitwy.
 7. W sobotę Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Mimo, że nie jest to święto obowiązkowe zachęcamy do udziału w tym dniu w Mszy Świętej.
 8. Trwajmy na modlitwie w intencji pokoju w Ukrainie. Módlmy się o pokój za wstawiennictwem patrona Kijowa św. Michała Archanioła. Obrazki z modlitwą do św. Michała do zabrania ze stolików z gazetami. Parafie, które już przyjęły uchodźców, organizują zbiórki lokalne, z uwzględnieniem potrzeb konkretnych osób np. małych dzieci, osób starszych itp. Jeżeli będzie taka potrzeba również zorganizujemy taką pomoc.
 9. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę, które przeznaczone będą na cele inwestycyjne. Najpilniejszą obecnie pracą będzie remont dachu.
 10. Ponieważ w tym czasie więcej osób przystępuje do Komunii Świętej prosimy o zachowanie kolejności podchodzenia do stopnia komunijnego. Najpierw osoby z ławek na przodzie, następnie kolejne ławki. Na końcu osoby stojące pod chórem.
 11. Najnowsze tygodniki: GOŚĆ NIEDZIELNY, NIEDZIELA, IDZIEMY w dużej części poświęcone są inwazji Rosji na Ukrainę. Znajdziemy w nich analizy, komentarze polityczne oraz artykuły opisujące sytuację mieszkańców atakowanych miast ukraińskich, historie uchodźców oraz przyjmujących ich Polaków. Jest także Gość Niedzielny Ekstra poświęcony św. Ojcu Pio w cenie 10 zł.   
 12. Z naszej parafii odszedł do wieczności w wielu 93 lat ŚP Bolesław DMITRUK z Bilska. Dobry Jezus a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.