1. Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam objawienie się Jezusa Chrystusa uczniom na weselu w Kanie Galilejskiej, a jednocześnie wskazuje na Najświętszą Maryję Pannę jako Orędowniczkę i Opiekunkę w trudach ludzkiego życia.
  2. W okresie zimowym więcej czasu spędzamy w domu, może warto ten czas wykorzystać na lekturę Pisma Świętego, książki czy prasy katolickiej, aby pogłębić swoją wiedzę i ożywić wiarę.
  3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:

W poniedziałek św. Antoniego Opata. To także Dzień Judaizmu.

W środę św. Józefa Sebastiana Pelczara

W czwartek wspominamy św. Sebastiana Męczennika. To patron naszej Parafii przynajmniej od XVIII w. Z tego wieku pochodzi obraz św. Sebastiana w starym kościele. Patron ogrodników, tapicerów, strażaków, kamieniarzy, a przede wszystkim Cudowny Medyk – patron dotkniętych zarazą, epidemią chorób zakaźnych. Zapraszamy w tym dniu na Msze Święte o 6 30 i 17 00. Szczególnie zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 17 00. Chciejmy uczcić naszego Patrona. Zmobilizujmy się do udziału w tym dniu we Mszy Świętej. Spotkajmy się ze Świętym Uzdrowicielem. Wróćmy do dawnej tradycji odpustu. Zapewne uda nam się w przyszłości umieścić w kościele wizerunek św. Sebastiana – Niebieskiego Lekarza.    

W piątek czcimy św. Agnieszkę. To także Dzień Babci. Życzymy Babciom i Dziadkom wszystkiego najlepszego.

W sobotę Dzień Dziadka. O godz. 15 00 Adoracja żłóbka przez Dziewczęcą Służbę Maryją. Zapraszamy dzieci naszej parafii do modlitwy przy żłóbku.  Po modlitwie w kościele spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej na plebanii.W dniach 18 – 25 stycznia będziemy przeżywali w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W środę na Nowennę do Matki Bożej Pocieszenia i Mszę Świętą zapraszamy szczególnie Zelatorów Róż Różańcowych. O prowadzenie różańca o godz. 16 30 prosimy Różę Różańcową Pani Bogusławy Zawojak. Po Mszy Świętej zapraszam Zelatorów Róż Różańcowych na spotkanie na plebanii.     

Na początku stycznia za wywóz śmieci z cmentarza zapłaciliśmy 4 320 zł. W listopadzie 5 417 zł. Przed Wielkanocą zapewne znów będzie wywóz śmieci. Bardzo prosimy o solidarność w utrzymaniu cmentarza. Nie podnosimy opłaty za groby. Od wielu lat wynosi ona 300 zł od osoby (na 20 lat). Przed rozpoczęciem prac na cmentarzu (wykonanie nowego nagrobka, remont nagrobka) zgłośmy się do Kancelarii Parafialnej w celu poinformowania o planowanych pracach ich zakresu oraz dokanania opłaty administracyjnej na utrzymanie cmentarza jeżeli minęło 20 lat od ostatniej opłaty. Takie zasady zastałem. Nie zmieniamy ich. Chodzi tylko aby były zachowywane. Co innego jest opłata za grób, a co innego budowa czy remont nagrobka. Chcielibyśmy zamontować w najbliższym czasie przynajmniej kilka lamp w okolicach kaplicy. (Nie mówiąc o tym, że przydałoby się oświetlenie całego cmentarza). Mówiąc o cmentarzu bardzo dziękuję Panu Eugeniuszowi Jasnosowi za troskę o cmentarz.        

4. Zachęcamy do lektury prasy: W GOŚCIU NIEDZIELNYM kolejna płyta z kolekcji Biblia Audio, a na niej księgi Rodzaju i Wyjścia. W NIEDZIELI Co musi się stać, by chrześcijanie znów byli jedno? Prawo na cmentarzach. Niebawem wejdą w życie nowe przepisy dotyczące cmentarzy i pochówków zmarłych. Co zmieni się na lepsze, a co budzi niepokój nie tylko zwykłych ludzi ale i Kościoła? W IDZIEMY o pieniądzach Kościoła. Ile kosztuje parafia? Po ile Msza? Przypominamy o cenach gazet: Gość Niedzielny i Niedziela 8 zł. Idziemy 5 zł. Promyczek Dobra, Mały Promyczek po 6 zł.  

5. Powoli wchodzimy w nową rzeczywistość roku 2022. Taką nową rzeczywistość wyraża również czytanie z Księgi Nehemiasza, pokazujące powrót narodu wybranego z niewoli babilońskiej. Rozpoczynają oni ten nowy czas od przypomnienia tego co najważniejsze dla tego narodu, a mianowicie czytania Prawa Bożego. Może warto, abyśmy również i my u początku 2022 roku przypomnieli sobie Dziesięć Przykazań Bożych i Pięć Przykazań Kościelnych.