1. Chrzest Pański w Jordanie jest objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec Narodu Wybranego. Przez to wydarzenie Jezus włączył się w oczekiwanie Izraela na przyjście zapowiadanego Mesjasza.
  2. Przypominamy kilka informacji dotyczących sprawowania Sakramentu Chrztu. Właściwym dniem do sprawowania tego Sakramentu jest niedziela, gdyż dziecko jest włączane do wspólnoty zbawczej, jaką jest parafia. Niedziela jest świętem każdej parafii. Właściwym miejscem do sprawowania tego sakramentu jest parafia faktycznego zamieszkania rodziców. W innym przypadku potrzebna jest zgoda właściwego księdza proboszcza. Chrzest zgłaszają rodzice (przynajmniej jedno z rodziców). Zgłaszający przedstawiają akt urodzenia dziecka. Rodzicem chrzestnym dziecka może być osoba, która przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie, Pokuta, Eucharystia) i praktykuje wiarę przez uczęszczanie na Mszę Świętą. W przypadku małżonków, żyje w sakramentalnym związku małżeńskim. Zgłoszenia chrztu dokonujemy w kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. Pamiętajmy o wyborze chrześcijańskiego imienia dla swojego dziecka.
  3. W minionym roku w naszej Parafii ochrzczono 55 dzieci. 28 par zawarło Sakramentalny Związek Małżeński. Na cmentarzu parafialnym spoczęło 16 zmarłych (13 z naszej parafii, w tym 3 dzieci zmarłych przed urodzeniem. 3 zmarłych pochodziło z poza naszej parafii).      
  4. Dzisiejsze święto kończy okres Bożego Narodzenia w Liturgii Kościoła. Dekoracja bożonarodzeniowa i śpiew kolęd w liturgii pozostają do Święta Ofiarowania Pańskiego.
  5. Dzisiaj o godz. 17 00 odbędzie się w naszym kościele koncert kolęd, w wykonaniu dzieci uczących się gry na starej plebanii. Koncert potrwa około godziny.
  6. W środę Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia i Msza Święta.
  7. W piątek o godz. 15 00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka i Adoracja do godz. 17 00.
  8. 5. Bóg Zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę, a przeznaczone na potrzeby inwestycyjne naszej Parafii. Bóg zapłać.        
  9. 6 Zapraszamy do lektury prasy. We wszystkich gazetach wspomnienie Papieża Benedykta XVI.
  10. 7. Z naszej wspólnoty odeszła do wieczności ŚP Maria Rębilas (79 lat) z Bilska.

Porządek kolędy:

III
08.01.2023 (niedziela) od godz. 13:00 
Bilsko – Roćmirowa (od Michalak do Połomski) 
09.01.2023 (poniedziałek) od godz. 14:00 
Bilsko – Roćmirowa (od Piwowarczyk do Pajor) 
10.01.2023 (wtorek) od godz. 14:00 
Bilsko – Roćmirowa (od Dmitruk do Wroński) 
11.01.2023 (środa) od godz. 14:0011.01.2023 (środa) od godz. 16:00
Bilsko – Cichawa (od Orzechowski do Jaśkiewicz)Opachówka (od Witek do Litwiński)
12.01.2023 (czwartek) od godz. 14:0012.01.2023 (czwartek) od godz. 16:30
Bilsko Biała domy przy drodze (od Zawojak do Opoka)Tłoki I (od Grzegorzek do Pajor)
13.01.2023 (piątek) od godz. 14:0013.01.2023 (piątek) od godz. 16:00
Bilsko – Biała (od Pierzga do Kumor)Tłoki II (od Sromek do Kuźma)
14.01.2023 (sobota) od godz. 8:3014.01.2023 (sobota) od godz. 8:30
Bilsko – Wola (od Pociecha do Karwala) i Witowice Górne (od Wujkowski do Seruga)Nowiny (od Dudek do Dadał)
15.01.2023 (niedziela) od godz. 13:0015.01.2023 (niedziela) od godz. 14:00
Bilsko – Biała (od Kmiecik do Gwóźdź)Ulica przy kościele