1. Chrzest Pański w Jordanie jest objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec Narodu Wybranego. Przez to wydarzenie Jezus włączył się w oczekiwanie Izraela na przyjście zapowiadanego Mesjasza. Nie jest więc tożsamy z chrztem udzielanym obecnie w Kościele, którego moc zbawcza wynika z Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
  2. Przypominamy kilka informacji dotyczących sprawowania Sakramentu Chrztu. Właściwym dniem do sprawowania tego Sakramentu jest niedziela, gdyż dziecko jest włączane do wspólnoty zbawczej, jaką jest parafia. Właściwym miejscem do sprawowania tego sakramentu jest parafia faktycznego zamieszkania rodziców. W innym przypadku potrzebna jest zgoda właściwego księdza proboszcza. Chrzest zgłaszają rodzice (przynajmniej jedno z rodziców). Zgłaszający przedstawiają akt urodzenia dziecka. Rodzicem chrzestnym dziecka może być osoba, która przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie, Pokuta, Eucharystia) i praktykuje wiarę przez uczęszczanie na Mszę Świętą. W przypadku małżonków, żyje w sakramentalnym związku małżeńskim. Zgłoszenia chrztu dokonujemy w kancelarii parafialnej na około dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. Pamiętajmy o wyborze chrześcijańskiego imienia dla swojego dziecka. W minionym roku w naszej Parafii ochrzczono 47 dzieci.     
  3. Dzisiejsze święto kończy okres Bożego Narodzenia w Liturgii Kościoła. Dekoracja bożonarodzeniowa i śpiew kolęd w liturgii pozostają do Święta Ofiarowania Pańskiego.
  4. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania w naszej Parafii ORSZAKU TRZECH KRÓLI. Słowa szczególnego podziękowania kierujemy wobec Gminnego Centrum Kultury. Podziękowanie składam na ręce Pani Dyrektor Moniki Sowy oraz Pani Lidii Adamczyk. Dziękujemy Orkiestrze i Panu Organiście. Dziękujemy Aktorom i wszystkim Zespołom. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym oraz Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników Orszaku. Bóg Zapłać za obecność, za liczny udział wszystkim uczestnikom. Daliśmy piękne świadectwo wiary i przywiązania do Jezusa.
  5. Dzisiaj o 17 00 zapraszamy do dolnego kościoła na JASEŁKA w wykonaniu Młodzieży naszej Parafii.
  6. W środę Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia i Msza Święta.
  7. W piątek o godz. 15 00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka i Adoracja do godz. 17 00.
  8. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 7 00 zmiana tajemnic różańcowych. Na wszystkich Mszach Świętych składka na cele inwestycyjne Parafii.
  9. Bóg Zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii.
  10. WIZYTA DUSZPASTERSKA

KSIĄDZ PROBOSZCZ

10. 01. 2024, ŚRODA od 15 30

Bilsko – Wola od Stosur do Sromek

11. 01. 2024, CZWARTEK od godz. 15 30

Bilsko Brzegi od Salamon do Salabura

12. 01. 2024, PIĄTEK od godz. 15 30

Witowice Górne od Seruga do Wujkowski

13. 01. 2024, SOBOTA od 8 30

ŁĘKI DOŁEM (od Pajor do Kołodziej)

KSIĄDZ PAWEŁ

08.01.2024 (poniedziałek) od godz. 14:00

Jarostowa od Kmiecik do Wiśniowski

09.01.2024 (wtorek) od godz. 14:00

Opachówka od Witek do Litwiński

10.01.2024 (środa) od godz. 14:00

Tłoki II od Sromek do Kuźma

11.01.2024 (czwartek) od godz. 14:00

Tłoki I od Grzegorzek do Pajor

12.01.2024 (piątek) od 14:30

Domy za wodą od Seruga do Sromek

13.01.2024 (sobota) od  godz. 8:30

Bloki Instytut od Pawłowskich do Chełmeckich

14.01.2024 (niedziela) od  godz. 13:00

Nowiny od Dudek do Dadał

ŻYCZYMY DOBREJ NIEDZIELI