REKOLEKCJE PRZED WIZYTACJĄ KANONICZNĄ, ODPUSTEM KU CZCI MATKI BOŻEJ POCIESZENIA I BEATYFIKACJĄ SŁUGI BOŻEGO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO – PRYMASA TYSIĄCLECIA

27.08. – 31. 08. 2021

PRZEZ MARYJĘ JEDYNEMU BOGU CZEŚĆ I CHWAŁA

prowadzi ks. dr Wacław Barnaś

27. 08. 2021 (PIĄTEK)

18 00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

20 00 NAUKA DLA WSZYSTKICH – APEL JASNOGÓRSKI

28. 08. 2021 (SOBOTA)

7 00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

9 30 SPOWIEDŹ DLA OSÓB STARSZYCH

10 00 MSZA ŚWIĘTA DLA OSÓB STARSZYCH POŁĄCZONA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHORYCH

14 00 SPOTKANIE DLA DZIECI DO KLASY V

16 00 SPOTKANIE DLA UCZNIÓW KLAS VI – VIII

18 00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

20 00 NAUKA DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH, STUDENTÓW, MŁODZIEŻY PRACUJĄCEJ – APEL JASNOGÓRSKI

29. 08. 2021 (NIEDZIELA)

7 00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH (PO MSZY ŚWIĘTEJ NAUKA STANOWA DLA MAŁŻONKÓW)

9 00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH (PO MSZY ŚWIĘTEJ NAUKA DLA MŁODZIEŻY OD KLASY VII)

11 00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH (PO MSZY ŚWIĘTEJ NAUKA STANOWA DLA MAŁŻONKÓW)

16 00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

18 00 DROGA KRZYŻOWA W TERENIE

30. 08. 2021 (PONIEDZIAŁEK) DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

7 00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ

8 00 – 9 30 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

10 00 SPOTKANIE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH

11 00 – 12 00 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

15 00 – 16 30 SPOWEDŹ ŚWIĘTA

17 00 – 18 00 SPOWEDŹ ŚWIĘTA

18 00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ

20 00 NAUKA DLA WSZYSTKICH – APEL JASNOGÓRSKI

31. 08. 2021 (WTOREK) ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

7 00 MSZA ŚWIĘTA DLA WSZYSTKICH POŁĄCZONA Z ZYSKANIEM ODPUSTU ZUPEŁNEGO

10 00 MSZA ŚWIĄTA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH

18 00 MSZA ŚWIĘTA DLA WSZYSTKICH POŁĄCZONA Z ZYSKANIEM ODPUSTU ZUPEŁNEGO