1. Dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, kończy rok liturgiczny. Liturgia dnia dzisiejszego przypomina nam o przynależności do Chrystusa, który przez swoją Mękę Śmierć i Zmartwychwstanie uczynił nas dziećmi jednego Ojca, a jednocześnie swoim Królestwem.
  2. Dzisiaj o godz. 15.30 różaniec z wypominkami za zmarłych. W tygodniu różaniec z wypominkami za zmarłych w poniedziałek i wtorek po Mszy Świętej o godz. 6.30. Od środy do soboty o 16.30. Dzisiaj o godz. 17.00 spotkanie Rady Parafialnej. Ze względu na prowadzone prace nad doświetleniem nawy naszego kościoła oraz harmonogram tych prac Msze Święte poranne we wtorek i środę będą odprawione w dolnym kościele. Prace potrwają do końca tygodnia.
  3. W liturgii Kościoła:
  4. W poniedziałek wspomnienie św. Cecylii – Patronki śpiewu i muzyki kościelnej.
  5. W środę wspomnienie świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy. O godz. 16 30 różaniec z wypominkami za zmarłych. O 17 00 Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia. Zapraszamy.
  6. Ponieważ następna niedziela jest już pierwszą niedzielą Adwentu, powoli przygotowujemy się do uczestnictwa w roratach.
  7. Bóg zapłać za ofiary złożone na cele inwestycyjne i ofiary w kopertach. Polecamy wszystkich darczyńców naszej parafii w modlitwie nowennowej zanoszonej do Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia. Dziękujemy Panu Eugeniuszowi Romańczykowi za prace przy pomniku na parkingu. Dziękuję także Panu Michałowi Serafinowi za montaż lampy nad schodami do zakrystii.
  8. Od przyszłej niedzieli chcemy rozpocząć w naszym kościele sezon grzewczy. Tradycją już jest, że poprzedza go składka na ogrzewanie naszego kościoła. Proponuje, aby to była składka z przyszłej niedzieli – I Adwentu.
  9. Polecamy najnowszy numer GOŚCIA NIEDZIELNEGO, w którym płyta z filmem o błog. Księdzu Janie Masze. W Małym Gościu Niedzielnym lampion roratni do samodzielnego złożenia. W IDZIEMY przeczytamy o muzyce niebios…Czy w czasie Mszy Świętej można śpiewać dowolną pieśń religijną? W tygodniku NIEDZIELA przeczytamy o cudownym medaliku… Przez minione 190 lat Cudowny Medalik stał się narzędziem licznych Boskich interwencji – uzdrowień, ocaleń, nawróceń. Przy tej okazji powiem, że i my mamy już medalik z naszą Matką Bożą Pocieszenia – gdyż i Ona jest narzędziem licznych Boskich interwencji – uzdrowień, ocaleń i nawróceń. Dlatego będę chciał ten medalik wśród nas rozpowszechnić. W NIEDZIELI przeczytamy także o Ruchu Szensztackim obecnym w naszej Parafii.
  10. Apel Biskupa Tarnowskiego o modlitwę w intencji pokoju i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie

Drodzy Diecezjanie!

Z niepokojem i wielkim zatroskaniem przyjmujemy docierające do nas informacje o sytuacji na wschodniej granicy Polski. Powaga zaistniałej sytuacji sprawia, iż nie możemy pozostać biernymi obserwatorami pokładającymi całą ufność jedynie w ludzkiej i militarnej sile. Konieczna jest wzmożona modlitwa w intencji pokoju, ładu społecznego w naszej Ojczyźnie oraz zaradzenia powstałemu kryzysowi. Żaden naród i żadna grupa społeczna nie jest w stanie jedynie o własnych siłach osiągnąć pokoju, wspólnego dobra i bezpieczeństwa.

Dlatego też z wdzięcznością przyjmujemy rozpoczynającą się dziś inicjatywę Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pod hasłem: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!” – są to słowa nawiązujące do II Pielgrzymi św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Wspomniana inicjatywa rozpoczyna sztafetę modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i pokojowego rozwiązania zaistniałego kryzysu, a także w intencji ładu społecznego i ustania pandemii. Sztafeta obejmie 200 parafii, w których działają Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i potrwa nieprzerwanie do 8 czerwca 2022 roku. Do włączenia się w modlitwę w tych intencjach zapraszam też wszystkich diecezjan i wspólnoty parafialne.

Chciejmy zaangażować się w ten duchowy program, na który składa się celebracja Eucharystii, rozważania oparte na nauczaniu św. Jana Pawła II, adoracja oraz modlitwy w intencji Ojczyzny zanoszone do Boga przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli – przemożnego Patrona Polski. W wyznaczonym dla danej parafii dniu w harmonogramie sztafety modlitewnej, Akcja Katolicka zaprasza do włączenia się w tę inicjatywę całą wspólnotę parafialną, a zwłaszcza Róże Różańcowe, stowarzyszenia i wspólnoty działające w danej parafii, a także instytucje oświatowe i samorządy lokalne. Niech każdy poczuje się zobowiązany do modlitwy w podanych intencjach, gdyż Ojczyzna to nasze wspólne dobro i wspólna odpowiedzialność. Z historii wiemy, jak wielką rolę w dziejach Polski odegrała właśnie moc wiary i zanoszonej do Boga modlitwy. Niech modlitewne błaganie o pokój, poszanowanie ludzkiej godności oraz praw, gromadzi nas licznie w parafialnych wieczernikach.

Drodzy Diecezjanie! Gorąco proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych o modlitwę w intencji Polski, w intencji ofiar zaistniałego konfliktu oraz o jego rychłe pokojowe rozwiązanie.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej JEŻ

BISKUP TARNOWSKI