1. Piąta Niedziela Wielkiego Postu. Od dzisiaj w kościołach zasłaniane są krzyże na czas ostatnich dwóch tygodni Wielkiego Postu. Zasłonięty krucyfiks intryguje. Powoduje, że z jeszcze większą tęsknotą czekamy na wezwanie: Oto drzewo krzyża i prowokuje do wołania: Ukaż mi, Panie, swą Twarz, daj mi usłyszeć swój głos!
  2. Za tydzień Niedziela Palmowa, rozpoczynająca uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Na wszystkich Mszach św. błogosławieństwo palm, a uroczysta procesja na Mszy św. o godz. 11.00 wraz z konkursem palm. Podtrzymajmy tę piękną tradycję poświęcania palm.
  3. Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa, a po niej Msza św. Droga Krzyżowa dla młodzieży i osób pracujących o godz. 19.00, Droga Krzyżowa dla dzieci w sobotę o godz. 17.00. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15.00, a po nich Msza św.
  4. W środę nowenna do Matki Bożej Pocieszenia. Ofiarujmy naszą obecność na nowennie w intencji ustania epidemii, o zdrowie dla chorych i siły dla personelu medycznego.
  5. W czwartek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jest to jednocześnie Dzień Świętości Życia i modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych.
  6. W sobotę spowiedź św. wielkopostna.

– przed południem: od godz. 8.30 – 10.00 i od 10.30 – 12.00.

– popołudniu: od godz. 14.00 – 15.30 i od 16.00 – 17.00.

W czasie spowiedzi nie będzie udzielania Komunii św., będzie wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, zachęcamy by znaleźć chwilę na prywatną adorację.

7. Można jeszcze nabywać baranki wielkanocne.

8. Przy wyjściu z kościoła zbieramy ofiary na kwiaty i wystrój Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

9. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary składane na tace i za ofiary w kopertach. Za tydzień składka na Seminarium Duchowne w Tarnowie jako nasza jałmużna wielkopostna.

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.