1. Szósta niedziela Wielkanocna. Po Mszy Świętej o 7 00 zmiana tajemnic różańcowych. Na Mszy św. o godz. 10.30 I Komunia św. Dzieci klas III. Od poniedziałku do soboty Dzieci będą przeżywały swój „Biały Tydzień”. Zapraszamy ich codziennie wraz z rodzinami na nabożeństwa majowe i Msze Święte.

2. Przypominamy, że nabożeństwa majowe w dni powszednie są celebrowane o godz. 17.30, a w niedzielę i święta o godz. 15.30. Ponieważ w tym tygodniu przypadają Kwartalne dni modlitw o urodzaje na Mszach Świętych i nabożeństwach majowych będziemy się modlili o dobre plony dla rolników, ogrodników i sadowników. W związku z brakiem możliwości organizacji Święta Kwitnących Sadów, nawiązując do wieloletniej tradycji Wójt Gminy wraz z Księdzem Proboszczem zaprasza na Mszę Świętą w intencji rolników, sadowników, ogrodników o dobre plony, lotników w związku z rozpoczęciem sezonu lotniczego oraz w intencji wszystkich mieszkańców o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Pocieszenia.

3. W czwartek zapraszamy na pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 17.30 różaniec, o 18.00 Msza Święta., a po Niej procesja połączona z nabożeństwem majowym. Prosimy zabrać ze sobą lampiony (zabezpieczone przed kapaniem wosku).

4. W piątek Święto Świętego Macieja Apostoła. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

5. W sobotę wspomnienie św. Zofii wdowy i męczennicy. W przyszłą niedzielę Wniebowstąpienie Pańskie. 

6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

7. Bóg Zapłać za ofiary składane dziś na tace przeznaczone na cele inwestycyjne i ofiary w kopertach. Dziękuję ofiarodawczyni za dwa obrusy na ołtarz, korporał i mały obrus.

8. W środę rozpocznie się montaż nowych okien w elewacji frontowej kościoła oraz wykonanie nowych szpalet i parapetów. Dziękuję Panu Czesławowi Bocheńskiemu za ustawienie rusztowania. Ze względu na napięte terminy wykonawców zaległa obróbka pozostałych okien kościoła (szpalety i parapety) zostanie wykonana we wrześniu. Ponieważ prace będą prowadzone obok głównych wejść do kościoła prosimy o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do zaleceń podanych na tablicach informacyjnych i w miarę możliwości wchodzenie do kościoła bocznym wejściem od południa.

9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Edward Kmiecik i pochodzący z naszej parafii śp. Stanisław Hajduk, którego pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 14.00.

Nadesłano do ogłoszeń:

Wójt Gminy Łososina Dolna Andrzej Romanek, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz Zespół Regionalny Jakubkowianie zwracają się z prośbą o oddanie głosów  w ramach 5 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego dla zadania pn. „Na szlaku tradycji”. Założeniem projektu jest zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego Jakubkowianie oraz KGW w Stańkowej o łącznej wartości 150 tyś. złotych. Głosowanie rozpocznie się 14 maja 2021 roku. Warunkiem poprawnego oddania głosu jest wpisanie imienia i nazwiska, numeru Pesel oraz złożenie dwóch podpisów na karcie zgłoszeń. Głosować można tylko na jedno zadanie, na kartach do głosowania lub elektronicznie na stronie internetowej budżetu obywatelskiego. O wyborze zadania do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy powiatu nowosądeckiego wraz z miastem Nowy Sącz, limanowskiego, gorlickiego, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat. Karty do głosowania będą dostępne w gminie, Centrum Kultury, szkole, a także w kruchcie kościoła. 16 maja 2021 roku członkowie ZR Jakubkowianie, będą zbierać wypełnione karty do głosowania po każdej mszy św. Dodatkowo w kruchcie kościoła zostanie wystawiona urna, do której będzie można wrzucać karty. Karty będzie można oddać również do Centrum Kultury lub gminy. Prosimy o wspieranie tej ważnej inicjatywy społecznej.

Zadanie koordynuje Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Nasza wspólna praca do tej pory pozwoliła na realizację zadań w 3 i 4 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł. na zakup instrumentów muzycznych i strojów dla Parafialno – Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej,  w 2020 roku po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł. na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy i strojów dla Grupy Artystycznej Tamburmajorki.