Brońmy dzieci i młodzież

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją Dowiedz się więcej…

Konkurs Palm – regulamin

REGULAMIN KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH ORGANIZATOR CELE KONKURSU UCZESTNICY ZASADY UCZESTNICTWA UWAGA!!! Fabrycznie wyprodukowane, gotowe palmy nie będą brane pod uwagę, przy ocenie w ramach konkursu. SPOSÓB OCENY Oceny prac zgłoszonych do konkursu palm dokona komisja konkursowa powołana  przez    Organizatora. Dopuszcza się wykonanie dwóch rodzajów palm: palma tradycyjna i palma współczesna. Dowiedz się więcej…