OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największychPolaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a takżewysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionówludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnympunktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem wniebie.W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego Dowiedz się więcej…