1. Dzisiejsze święto kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła, mimo że dekoracja Bożonarodzeniowa i śpiew kolęd w liturgii trwa do Ofiarowania Pańskiego. Święto Chrztu Pańskiego zostało wprowadzone do liturgii w 1955 roku, a w 1969 określono jego celebrację w niedzielę po Objawieniu Pańskim.
  2. Przypominamy kilka informacji dotyczących sprawowania sakramentu chrztu. Właściwym dniem do sprawowania tego sakramentu jest niedziela, gdyż w dziecko jest włączane do wspólnoty zbawczej, jaką jest parafia. Właściwym miejscem do sprawowania tego sakramentu jest parafia faktycznego zamieszkania rodziców. W innym przypadku potrzebna jest zgoda właściwego proboszcza. Chrzest zgłasza jedno z rodziców. Zgłaszający dostarcza wtedy: akt urodzenia dziecka (powinien to być dokument w języku polskim) i zaświadczenia dla chrzestnych (z ich parafii zamieszkania). Rodzicem chrzestnym może być osoba, która przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, pokuta, Eucharystia) i praktykuje swoją wiarę (uczęszcza na Eucharystię, w przypadku małżonków, żyje w sakramentalnym związku małżeńskim). Zgłoszenia chrztu dokonujemy w kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Więcej na ten temat w wydawnictwie: Wszystko o Chrzcie Świętym wyłożonym na stolikach z gazetami.  
  3. W środę na Nowennę do Matki Bożej Pocieszenia i Mszę Świętą zapraszamy dzieci z klasy III wraz z rodzicami. Dzieci otrzymają modlitewniki. O 16.30 różaniec, o prowadzenie którego proszę Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej.  
  4. Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie kapłanów na kolędzie, a także za złożone ofiary kolędowe.  
  5. Dziękuję młodzieży i muzykom za znakomite Jasełka. Dziękuję wspaniałej publiczności.   
  6. Dziękujemy Firmie PRZEMIX Pana Przemysława Szkarłata za wykonanie i ofiarowanie dwóch okien na plebanię. Bóg Zapłać.
  7. Zachęcamy do lektury prasy: W GOŚCIU NIEDZIELNYM przeczytamy między innymi o tym, czy Jezus jako dziecko wiedział, że jest Bogiem, i dlaczego po latach przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Także pudełko na kolekcję płyt BIBLIA AUDIO. W NIEDZIELI Ile kosztuje ogrzewanie w kościele? Bilans pandemii. IDZIEMY Odkrywamy nasz chrzest, Kryzys migracyjny. Przypominamy o cenach gazet: Gość Niedzielny i Niedziela 8 zł. Idziemy 5 zł.